Kraamzorg: Wat mag je van ons verwachten?

Tijdens de bevalling:

  • Assistentie van de verloskundige bij de bevalling.
  • Verzorging moeder en kind na de geboorte.

Tijdens de kraamperiode:

  • Dagelijkse verzorging moeder en kind.
  • Hulp/advies bij het geven van borstvoeding/flesvoeding.
  • Zorgt ervoor dat moeder en baby de nodige rust krijgen.
  • Geeft aandacht en zorg voor de overige gezinsleden.
  • Lichte huishoudelijke taken.

Kortom, je kraamverzorgende zorgt ervoor dat jij en je partner in alle rust kunnen genieten van de baby tijdens de kraamperiode. Zij is alert op allerlei situaties en waar nodig treedt ze handelend op. Zij verplicht zich tot geheimhouding over wat zij ziet, hoort of wat haar vertrouwelijk wordt verteld. Onze kraamverzorgenden werken binnen de grenzen van hun beroep zelfstandig en zal uitvoering geven aan hetgeen de verloskundige haar opdraagt.

Kraamzorg op maat

Onze kraamverzorgende biedt ondersteuning op het gebied van verzorging van moeder en kind, geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en een aantal huishoudelijke taken. Ook kijkt zij naar het verloop van het kraambed, zodat zij de verloskundige goed kan informeren over eventuele veranderingen en aanpassingen van de te geven uren. Als alles bij de bevalling goed verloopt, ontvang je de basis omvang kraamzorg. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen daar uren bij komen of in mindering worden gebracht. Word je opgenomen in het ziekenhuis dan zal het aantal dagen kraamzorg evenredig worden verminderd met het aantal dagen dat je in het ziekenhuis doorbrengt, tenzij anders is overeengekomen.

Aanvullende zorg
Als het medisch noodzakelijk is, wordt gekeken naar de mogelijkheid aanvullende zorg te krijgen. Dit wordt bepaald door verloskundige en/of verzekeraar in overleg met het bureau.

Couveuse nazorg
Als je baby in de couveuse heeft gelegen, dan is het mogelijk toch kraamzorg te ontvangen. Ook al is de kraamperiode voorbij. Vergoeding hiervan vindt in overleg met de verzekeraar plaats.

Hopelijk is de wijze van toekenning van kraamzorg zo duidelijk. Het indicatieprotocol is landelijk geregeld, d.w.z. dat alle zorgverzekeraars hieraan meewerken.

Mocht je nog vragen hebben, bel ons gerust (088-1167979).

Enthousiast geworden?!

Klik op de button hieronder en vul het formulier in. Dan nemen wij contact op om de aanvraag te bevestigen. Vervolgens sturen wij je het aanmeldformulier toe.

De Acht Zaligheden

088-1167979
kraamzorg@deachtzaligheden.nl

Medewerkerportal

Inloggen medewerkers